Strona ogólnopolskiego projektu eduroam: www.eduroam.pl

Definicja

Celem eduroam jest realizacja roamingu w dostępie do Internetu dla podmiotów dołączonych do projektu eduroam, głównie akademickich sieci komputerowych. Dostęp do sieci opiera się o bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania użytkowników przez ich instytucje macierzyste. Zatem użytkownik kontaktuje się jedynie z lokalnym administratorem w celu uzyskania warunków konfiguracyjnych dostępu do sieci. W innych jednostkach powinien on mieć dostęp do Internetu bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

Mechanizm

Dostęp do sieci eduroam wymaga uwierzytelniania użytkowników zgodnego ze standardem 802.1x. Takie uwierzytelnianie może być włączone zarówno dla połączeń standardowych (przewodowych), jak i bezprzewodowych. Uwierzytelnianie gwarantuje, że użytkownik nie jest anonimowy, co ma pozytywne znaczenie dla samego użytkownika jak i instytucji. Transmisja jest szyfrowana przy pomocy jednorazowego klucza sesji, który może być wymieniany co kilka minut lub z każdym pakietem. Oprócz mechanizmu uwierzytelniania w sieci eduroam działa również mechanizm autoryzacji. Użytkownik, w zależności od struktury danej sieci, może uzyskiwać dostęp do określonych zasobów.

Miejska Sieć Komputerowa LODMAN została wyznaczona jako jednostka wiodąca do obsługi serwerów proxy eduroam dla regionu łódzkiego.

Jeśli spełniasz warunki zawarte w polskiej polityce eduroam i chcesz się przyłączyć do struktury eduroam w Łodzi - napisz na bok@man.lodz.pl

Certyfikat CA eduroam LODMAN